Så här väljer du rätt hyresvärd

Fastigheter har en stor påverkan på miljön under sin livslängd. Det sägs att ungefär en tredjedel av energianvändningen i Sverige kommer från fastigheter, som startar redan vid projekteringen och under byggprocessen där bland annat val av material har stor betydelse. Eftersom fastighetsägaren dessutom har ett stort ansvar under förvaltningen är väldigt viktigt att skapa en plan och arbeta långsiktigt för att se till att fastigheten ständigt energioptimeras. Att ha ett smart miljötänk vid renovering, hyresgästanpassning och vid eventuell rivning av fastigheter är minst lika viktigt.

Som företagare har också du ett stort ansvar när du letar efter en lokal att hyra. Genom att välja en hyresvärd som ständigt utvecklar och energioptimerar sina fastigheter kan du göra stor skillnad. En byggnad bör vara isolerad och värmeåtervinning bör vara installerat. Fastighetsägarens aktiva arbeta för att underlätta sina hyresgästers energibesparing är även viktiga delar. Ett exempel är det familjeägda fastighetsbolaget Ladingen som genom kampanjer och miljömärkningar som Gröna Smeden underlättar för sina hyresgäster.