Tänk miljövänligt när du letar lokal

Fastigheter har en stor påverkan på vår miljö under hela sin livslängd. Ungefär en tredjedel av energianvändningen i Sverige kommer från fastigheter. Det startar redan vid projekteringen och under byggprocessen där bland annat val av material har en stor betydelse. Fastighetsägaren har dessutom ett stort ansvar under förvaltningen att arbeta långsiktigt och se till att fastigheten är energioptimerad och energibesparande. Att tänka på miljön vid renovering och vid eventuell rivning är minst lika viktigt.

Därför har du som företagare också ett stort ansvar när du letar lokal och väljer en hyresvärd som tycker att dom här frågorna är viktiga. Ett exempel kan vara att det ska finnas värmeåtervinning i fastigheten eller att fastighetsägaren aktivt hjälper sina hyresgäster att förbättra miljön genom kampanjer eller miljömärkningar som exempelvis fastighetägaren Ladingen gör med Gröna Smeden.